Předchozí díl - Úvod
Další díl - Analýza II.

S PHP na oběžnou dráhu, 2. díl: Analýza I.

image_6

V minulém díle této série jsme si představili základní kostru práce, nyní si jí podrobně rozebereme. Druhý díl se věnuje popisu komponent, kterými je technický experiment VZLUsat-1 realizován.

Na úvod bylo potřeba zjistit, kdo vlastně současnou aplikaci využívá, s čím aplikace spolupracuje a jaký je vlastně její účel. Také jsem zpracoval analýzu aplikace, zda splňuje požadavky nejen původní, ale i současné doby. Všechny poznatky jsem následně zpracovával v rámci návrhu nové aplikace.

Analýza komponent

Družice VZLUsat-1 je součástí stejnojmenného technického experimentu, který zahrnuje mnohem více, než jen zmíněnou družici. Ke komunikaci slouží anténa umístěná na střeše budovy FEL ZČU v Plzni. Anténa musí být natočena vždy tak, aby zachytila signál z družice. Z toho vyplývá, že je potřeba 2 věcí - mít technicky vyřešené automatizované natáčení antény a vědět na jakých souřadnicích se družice pohybuje v určitém čase.

Předpověď polohy družice provádí skript zvaný Predict. Je schopen pomocí sofistikovaných algoritmů předpovědět, kde se družice bude pohybovat na zhruba 8 dní dopředu. V závislosti na datech přijatých z družice svou předpověď umí upravit. Zajímavé pro nás je, že tento skript je napsaný v PHP ... :-)

Automatické natáčení antény je tak závislé na předpovědi Predictu. Předpověď polohy je uložena do MySQL databáze, ze které si následně data vytahuje mikropočítač řídící natočení antény. Součástí pozemní stanice jsou i 2 databáze. V jedné jsou uložena data z družice a slouží čistě ke komunikaci a k její obsluze. Do druhé je pouze kopírován obsah první databáze a je využívána pro zobrazení obsahu na webové stránce - tak aby zobrazení dat uživateli nevytěžovalo DB komunikující s družicí.

Databáze

Bylo potřeba analyzovat také databázi. Při její procházení jsem zjistil, že má přehlednou strukturu, data jsou celkem přehledně členěna do tabulek s jasnými názvy. Nedostatkem je absence cizích klíčů, indexů případně zvolení autoincrementu na nevhodný datový typ sloupce (datetime, text aj.), což zpomaluje procházení databáze.

Tímto ukončíme první část analýzy současné aplikace. Příště si zanalyzujeme její přívětivost pro uživatele.

Zpět nahoru
david-kruml
David Kruml

Autor dostal úkol napsat o sobě pár řádků. Mělo by to být něco hezkého, vtipného, inteligentního a věcného. Autor se domnívá, že jeho fotka splňuje všechny tyto parametry a není proto potřeba cokoliv dodávat.