Ochrana osobních údajů

Tyto webové stránky jsou spravovány společností Modul IS s.r.o., IČ 26403692.

Společnost Modul IS s.r.o. je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 18035.

V rámci společnosti dbáme na zpracování osobních údajů fyzických osob dle platné legislativy vztahující se k ochraně osobních údajů.

Zpracování osobních údajů fyzických osob se liší podle vztahu ke společnosti Modul IS s.r.o. Údaje o fyzických osobách zpracováváme z pohledu fyzické osoby jako našeho klienta (budoucího klienta), zaměstnance (uchazeče o zaměstnání) a obchodního partnera (budoucího obchodního partnera).

Buďte ujištěni, že osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány pouze v rozsahu stanovených účelů zpracování. V případě nutného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany fyzické osoby jsou osobní údaje zpracovávány pouze v rozsahu uděleného souhlasu.

Společnost Modul IS s.r.o. využívá moderní technologie k zabezpečení osobních údajů fyzických osob, aby nedošlo k jejich zcizení a neoprávněnému užití.

V případě dotazů, podnětů nebo připomínek nás prosím neváhejte kontaktovat.

Informační povinnost

Informace o rozsahu zpracování osobních údajů naleznete u kontaktních formulářů, které vás jednoduše navedou, v jakém rozsahu osobní údaje fyzických osob zpracováváme.

Práva žadatele

Žadatel má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 a dalšími právními předpisy.

žadatel má především právo:

 • vzít dobrovolně udělený souhlas kdykoliv zpět, a to prostřednictvím odvolání souhlasu na kontaktech společnosti,
 • požádat o informaci o zpracování osobních údajů ke všem účelům zpracování,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, jaká má práva a jak je může uplatnit,
 • na přístup k osobním údajům,
 • na opravu osobních údajů,
 • na omezení zpracování osobních údajů,
 • na výmaz, zapomenutí osobních údajů,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • na vznesení námitky ke zpracování osobních údajů,
 • podat podnět či stížnost na dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, web: www.uoou.cz.

Vyplněné formuláře prosím pošlete:

 • elektronicky: info@modulis.cz,
 • písemně: Modul IS s.r.o., Dopravní 139/33, Plzeň, PSČ 318 00.

Kontaktní údaje

Společnost nemá stanoveného pověřence na ochranu osobních údajů.

Modul IS s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | 2017