OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zde najdete informace o nakládání s osobními údaji v Modul IS.

PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

Modul IS s.r.o.

Dopravní 139/33, 318 00 Plzeň

IČO: 26403692

DIČ: CZ26403692

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18035.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto webové stránky jsou spravovány společností Modul IS s.r.o., IČ 26403692.

Společnost Modul IS s.r.o. je zapsaná ve veřejném rejstříku uvedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 18035.

V rámci společnosti dbáme na zpracování osobních údajů fyzických osob dle platné legislativy vztahující se k ochraně osobních údajů.

Zpracování osobních údajů fyzických osob se liší podle vztahu ke společnosti Modul IS s.r.o. Údaje o fyzických osobách zpracováváme z pohledu fyzické osoby jako našeho zákazníka (budoucího zákazníka), zaměstnance (uchazeče o zaměstnání) a obchodního partnera (budoucího obchodního partnera).

Buďte ujištěni, že osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány pouze v rozsahu stanovených účelů zpracování. V případě nutného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany fyzické osoby jsou osobní údaje zpracovávány pouze v rozsahu uděleného souhlasu.

Společnost IS s.r.o. využívá moderní technologie k zabezpečení osobních údajů fyzických osob, aby nedošlo k jejich zcizení a neoprávněnému užití.

INFORMAČNÍ POVINNOST

Informace o rozsahu zpracování osobních údajů naleznete u kontaktních formulářů, které vás jednoduše navedou, v jakém rozsahu osobní údaje fyzických osob zpracováváme.

Formuláře