Další díl - Analýza I.

S PHP na oběžnou dráhu, 1. díl: Úvod

image_5

V této sérii článků Vám přiblížím svoji diplomovou práci. V prvním díle představím obsah práce, v následujících dílech podrobněji rozeberu jednotlivé části.

Elektronická prezentace experimentu - tj. téma mojí práce. Člověk by si řekl, že pod tímto tématem se může skrývat naprosto cokoli. A přitom se jedná o webovou aplikaci, která spolupracuje s družicí VZLUsat-1. Jedná se o první českou technologickou družici, která byla vynesena na oběžnou dráhu v roce 2017. Momentálně probíhá vývoj nové družice, která by měla nahradit VZLUsat-1 a tímpádem bylo potřeba vytvořit i novou programovou obsluhu pro tento projekt.

Elektronická prezentace experimentu

Práci jsem rozdělil do 3 základních částí.

  1. Analýza současného stavu
  2. Návrh nového řešení
  3. Realizace nového řešení, dokumentace

V první části jsem studoval platformy, na kterých je postavená dosavadní komunikace družice s pozemní stanicí umístěnou na budově FEL ZČU v Plzni. S tím byla samozřejmě spojená i prohlídka pozemní stanice a prozkoumání její architektury. V rámci analýzy jsem vybral přednosti a slabé stránky současné verze webové aplikace. Z nich jsem následně vycházel při návrhu nového řešení.

Následně jsem se věnoval samotnému návrhu. Díky předem provedené analýze jsem měl dopředu jasné, co a jak bude potřeba implementovat, vylepšit a zachovat. Mohl jsem se rovnou věnovat výběru platforem, na kterých bude aplikace postavena - připojení a ukládání dat do databáze, zobrazování grafů a tabulek, podpora mobilních zařízení apod. Nedílnou součástí práce byl i návrh vzhledu a funkčností frontend a backend části aplikace.

V rámci realizace nového řešení jsem dodržoval veškeré body určené v návrhu, zachovával jsem coding standard, komentáře kódu, v textu DP jsem provedl i jeho dokumentaci. Vše podřízené tomu, aby v budoucnu bylo možné aplikaci rozšířit v závislosti na tom, zda bude spolupracovat s jednou anebo více družicemi, připojovat se na odlišné databáze apod.

Tolik k základnímu popisu mé práce. V další části si přiblížíme, jak jsem analyzoval současnou aplikaci.

Zpět nahoru
david-kruml
David Kruml

Autor dostal úkol napsat o sobě pár řádků. Mělo by to být něco hezkého, vtipného, inteligentního a věcného. Autor se domnívá, že jeho fotka splňuje všechny tyto parametry a není proto potřeba cokoliv dodávat.