Předchozí díl - Seznámení
Další díl - Datové typy

Úvod do PHP, 2. díl: Syntaxe

image_2

PHP je možné použít buď vnořením do HTML kódu nebo samostatně. Začátek PHP skriptu se označuje značkou <?php a jeho konec ?>. Za každým příkazem je povinný středník.

<p class="hello">
    <?php echo "Hello world!"; ?>
</p>

V případě použití samostatně není ukončovací značka povinná, za konec skriptu se v tomto případě automaticky považuje konec souboru.

Proměnné

Proměnné si můžeme představit jako krabičky, do kterých ukládáme různé hodnoty. Mohou obsahovat čísla, řetězce znaků, pole a mnoho dalšího (o datových typech více v příštím dílu).

Proměnnou zapíšeme znakem dolaru ($) následovaným názvem. Název může obsahovat písmena, čísla a podtržítka. Jakékoliv jiné znaky vyvolají chybu a název také nesmí začínat číslem. Hodnoty se proměnným přiřazují znakem rovná se (=).

$a = 2;

Funkce

Funkce (v objektovém programování také nazývané metody) jsou logické bloky kódu plnící určité úlohy. PHP obsahuje tisíce zabudovaných základních funkcí, které stačí zavolat se správnými parametry. Například mkdir(), která vytvoří novou složku, nebo empty(), která zjišťuje, jestli je proměnná prázdná. Pro kompletní přehled zabudovaných funkcí nebo hledání informací o konkrétní funkci doporučuji PHP manuál.

Někdy však zabudované funkce pro naše účely nestačí, a tak si musíme vytvořit vlastní. Toho docílíme následujícím zápisem:

function mojeFunkce($povinny, $nepovinny = 5) {
}

Function je klíčové slovo, podle kterého program pozná, že se jedná o funkci. Následuje název funkce, jednoduché závorky, které mohou, ale nemusí obsahovat parametry, a složené závorky, do kterých se zapíše samotný obsah funkce. Defaultně je každý parametr povinný, ale pokud mu dáme základní hodnotu, stane se z něj nepovinný.

Následně je možné funkci zavolat napsáním jejího názvu a závorek. Do závorek je potřeba vyplnit nejprve povinné a poté dobrovolně i nepovinné parametry.

mojeFunkce(1, 2);

Pokud chceme, aby volání funkce vrátilo nějakou hodnotu, musíme na konec těla funkce napsat klíčové slovo return a za něj to, co chceme vrátit.

function soucet($a, $b) {
    $c = $a + $b;

    return $c;
}

Komentáře

Komentáře jsou něco jako poznámky autora projektu, které nejsou na výsledné webové stránce vidět. Slouží především k ulehčení orientace v kódu, což je velmi důležité hlavně u velkých projektů, a můžeme je zapsat různými způsoby. Asi nejčastějším je použití dvou lomítek (//). Dále je také možné použít hashtag (#) nebo v případě víceřádkových komentářů začít komentář lomítkem a hvězdičkou (/*) a následně ho ukončit hvězdičkou a lomítkem (*/).

// komentář
# také komentář
/* víceřádkový
komentář */
Zpět nahoru
krystof-spulak
Kryštof Špulák

Přes den programátor, v noci hráč...a HW specialista...a grafik...a stále programátor...zkrátka pokud to souvisí s počítačem, tak se v tom nejspíš alespoň pokusil vrtat.