Další díl - Syntaxe

Úvod do PHP, 1. díl: Seznámení

image_1

PHP neboli Hypertext Preprocessor je skriptovací programovací jazyk určený především k tvorbě dynamických internetových stránek a webových aplikací. V kompilované podobě však může být použit i pro tvorbu konzolových a desktopových aplikací.

Již řadu let je PHP zdaleka nejrozšířenějším jazykem pro tvorbu webů, v době psaní tohoto článku ho využívá celých 79 % webových stránek (viz W3Techs).

Něco málo o historii

PHP, původně známé jako Personal Home Pages, vytvořil Rasmus Lerdorf v roce 1994 za účelem zobrazení návštěvnosti jeho online životopisu. O rok později se ho Lerdorf rozhodl spojit s jeho vlastním nástrojem Form Interpreter, který umožňoval komunikaci s databázemi, a tak vzniklo takzvané PHP/FI 2.0. Později se k vývoji připojili Andi Gutmans a Zeev Suraski a v roce 1998 vytvořili PHP 3.0. Zde byla poprvé využita rekurzivní zkratka PHP – Hypertext Preprocessor.

V roce 2000 byla vydána verze 4.0, obsahující například podporu pro různé WWW servery, HTTP sessions a buffering výstupů. První verze PHP 5, která přinesla především vylepšenou podporu pro objektově orientové programování, vyšla v roce 2003, a v roce 2008 se PHP 5 stalo jedinou podporovanou verzí.

Plánované PHP 6 se vyvíjelo současně s PHP 5, ale narazilo na problémy s implementací Unicode, a proto bylo jeho vydání odloženo. V červenci 2014 proběhlo hlasování mezi developery na stránce php.net o názvu další verze a bylo odhlasováno, že jím bude PHP 7, tudíž PHP 6 bylo přeskočeno.

PHP 7 bylo nakonec vydáno v prosinci roku 2015 a jeho vývoj pokračuje dodnes. Nejnovější verzí je PHP 7.3, vydané v prosinci 2018.

Pro velkou oblíbenost řady PHP 5 (hlavně PHP 5.6) byla její podpora prodloužena do konce roku 2018. Přestože v současnosti už i tato prodloužená podpora skončila, většina webů tuto verzi stále používá.

Vlastnosti

PHP se řadí mezi skriptovací jazyky. Přestože pojem skriptovací jazyk nemá přímou definici, programovací jazyky, které do této skupiny řadíme, bývají obvykle interpretované (překládají se za běhu takzvaným interpretem), netypované nebo slabě typované (proměnná není vázaná na jeden datový typ) a bez potřeby deklarace proměnných. Skriptovací jazyky také často podporují složitější datové typy, například asociativní pole, a regulární výrazy. PHP splňuje všechny tyto vlastnosti. Dalšími zástupci skriptovacích jazyků jsou například Python, Javascript nebo Perl.

Dále je PHP také server-side jazykem, což znamená, že pracuje na straně serveru, kde je uložený zdrojový kód aplikace. PHP skript se spustí před načtením stránky klientem, zpracuje potřebná data jako identitu klienta, jaký obsah se mu má zobrazit atd. a vygeneruje HTML kód, který následně odešle do klientského zařízení.

Dalšími důležitými vlastnostmi PHP jsou například podpora velkého množství databázových systémů (MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Oracle atd.) a internetových protokolů, nezávislost na platformě a díky jeho popularitě i obrovská podpora ze strany hostingových serverů.

Pokračování v příštím dílu.

Zpět nahoru
krystof-spulak
Kryštof Špulák

Přes den programátor, v noci hráč...a HW specialista...a grafik...a stále programátor...zkrátka pokud to souvisí s počítačem, tak se v tom nejspíš alespoň pokusil vrtat.